חלוקת שטריימלאך לחתנים שאינם מתייצבים בלשכות הגיוס על ידי קופת מלבוש ישע

דילוג לתוכן