אתרא קדישא יחד עם רב העיר הגר"י דרעי הצילו בית קברות קדום מתחת לפסי הרכבת

הצלת בית העלמין העתיק בבאר שבע

בזכות המחאות ומסירות הנפש של המוחים, עוד בית קברות יהודי מימי בית שני ניצל.

אנו רואים אותם שוב ושוב בתיעודים המתפרסמים. אברכים צעירים שזה עתה הקימו את ביתם, יחד עם תלמידי חכמים מבוגרים, סוגרים בכאב את הגמרא, ונקראים אל הדגל. שוב יום סוער של מלחמה, אבל שכרה בצידה. הם יודעים שסוף סוף יש תמורה למכות החום והמכות היבשות (במקרה הטוב…) מידי השוטרים ואנשי חברות האבטחה שנשכרות על ידי היזמים שבדרך כלל לא איכפת להם מי שוכב שם בקבר. בסופו של יום, בית קברות יהודי נוסף ניצל מהשמדה. עוד יהודים יקרים שגרו כאן בארץ ישראל, בין אם היו תנאים או אמוראים, או יהודים פשוטים של בית שני, הרי שמדובר בקדושי עליון שאוי למי שיפגע במקום מנוחתם.

פעילי אתרא קדישי עם רב העיר באתר

בסופו של יום מבינים היזמים, שכנגד מסירות נפשם של פעילי אתרא קדישא אי אפשר לעמוד. בסוף, הלב היהודי שפועם גם בליבו של מנהל עבודה קשוח וזעוף פנים, אינו יכול לשאת את הצער והחרדה שנשקפת מפניהם של אותם צדיקים שעזבו הכל ובאו לחטוף מכות. בסוף גם הוא נכנע.

בסופו של יום, יושבים היזמים עם עסקני אתרא קדישא, ומוצאים את הדרך לפתור את הפלונטר. כך קרה גם בבאר שבע. שם גם רב העיר הרב יהודה דרעי נחלץ ועזב את עיסוקיו ונכנס לעובי הקורה.

היהודים היקרים שקבריהם ניצלו מכליון, בוודאי יכירו טובה לרב שליט"א, לפעילי אתרא קדישא, ולכל מי שהיה שותף למבצע הנפלא הזה.

דילוג לתוכן