הרבי מליובאוויטש זצ"ל: לנתק בחור מהישיבה ולשלוח אותו לצבא, זו פראות!

הרבי מחבד

לאור הדברים המתפרסמים, עולה השאלה הנוקבת: כיצד תמכו רבנים חבדיים בהסכם חב"ד הידוע והמביש?

בחורים חבדיים רבים מגוייסים בעל כורחם בחזרתם מחו"ל, רבים מהם משובצים בפלוגות חילוניות, ללא כל אפשרות לשמור על תורה ומצוות. המצב בפלוגות ה"חרדיות" לא טוב יותר, מבירור שערך כתבינו ומעדויות רבות שמושמעות לעיתים תכופות בקווים החרדיים העוסקים בנושא, עולה כי הבחורים השוהים במקום בצל מפקדים חילוניים וללא כל דמות רוחנית שתכוונם, מה גם שהצבא מחייב אותם להחזיק טלפון פרוץ וטמא, כך שתוך תקופה קצרה לא נשאר כלום מהמטען הרוחני שהביאו מהבית ומהישיבה.

מתפרסם קטע מאחד מחשובי חסידי חב"ד, המעיד כי הרבי התבטא על ראש ישיבת ההסדר "כרם ביבנה", כי זו פראות, לשלוח בחורים שיושבים ולומדים, למלתעות הצבא.

בארגוני ההצלה שוקדים כל העת על הצלת בחורי ישיבה חבדיי"ם שנפלו לצבא שלא מרצונם.

להלן פרסום שמופץ בערים השונות של ארגונים שעוסקים בנושא:

דילוג לתוכן