נחשף: דעתו האמיתית של הרבי מחב"ד על נסיעת בחורים ל'קבוצה' באמריקה

מכתב הרבי מחבד

הרבי מחב"ד מביע את חוסר שביעות רצונו מכך שהבחורים בארה"ק מגיעים לשנה בארצות הברית. "ובאם לא יוטב המצב כאן בזה ואין שמים לב להטבה בזה כלל, ובהטבה חשובה, אין מקום להתיר יציאת לחו"ל בעתיד".

אנשי חינוך העוסקים בנוער החבדי מודעים היטב לשינויים העוברים על רבים מבחורי הישיבות הנוסעים לשנת קבוצה בחו"ל. גורמים המקורבים לתחום הביעו באוזני כתבי חדשות חרדים דאגה רבה מכך ששהותם של הבחורים בארצות הברית רחוק מהבית והלב של ההורים, גורמת להם לירידה רוחנית. רבים מהבחורים שעוזבים את הארץ כבני תורה השקועים בתורה וחסידות, מאבדים את הקשר לעולם התורה בתקופת שהותם בחו"ל. עד כדי כך, שרבנים מסויימים בקהילת חב"ד חתמו על הסכם עם הצבא, שבחורים השבים משנת קבוצה ימשיכו עם הגעתם ארצה, לשירות צבאי.

הדבר קומם רבנים אחרים בחב"ד, אשר זועקים על המצב ומתחננים אל יתר חלקי הציבור החרדי להציל את קהילת חב"ד מהתפוררות רוחנית היל"ת.

עתה נחשף, שהרבי זצ"ל כבר זעק על כך, ואף כתב שבמצב זה אין היתר ליציאת לחו"ל של התמימים תלמידי ישיבת תומכי תמימים בארה"ק.

הנהלת כפר חב"ד כותבת לרבי על כך שהרב ר' … רבינוביץ מסר שכ"ק אדמו"ר שליט"א אמר לו שיש להשתדל לשלוח יותר תלמידים מתורת אמת כל שנה.

הרבי זצ"ל, הקיף את המילים הללו בעיגול, ורשם למטה בכתב יד קדשו: ח.ו. כנראה טעות חלה. ואדרבא – אין דעתי נוחה משילוח ת' מאהקת"ו לכאן (גם – לא מתו"ת) אפילו במספר דעד עתה. ופשיטא – שלא להוסיף. והטעם – מובן. ובפרט שתוצאות שהותם כאן – מפעם לפעם היפך דהוספה ועליה. וק"ל. כולל שגם אחוז המצליחם בתוי"ש ע"י שהותם כאן – ג"כ כנ"ל. ובאם לא יוטב המצב כאן בזה ואין שמים לב להטבה בזה כלל, ובהטבה חשובה, אין מקום להתיר יציאת לחו"ל בעתיד. (ההדגשות – במקור).

רבני חב"ד הרב גדליהו אקסלרוד והרב אשר לעמיל הכהן באסיפת האדמורים נגד גיוס חרדים
הרב אקסלרוד נואם בכנס
דילוג לתוכן