היהדות החרדית בארה"ב במסע קודש להשתדלות אצל השלטונות האמריקאיים באלבני לביטול גזירת החינוך

מעמד אלופי אלפי ישראל בראשות הרבנים הגאונים והצדיקים שליט"א, רבנן ותלמידיהון, אברכי הכוללים, בחורי הישיבות, תינוקות של בית רבן, בעלי בתים חשובים חסידים ואנשי מעשה ביום ב' בהר תשפ"ב בעיר הבירה אלבאני לזעוק זעקה גדולה ומרה לפני שרי החינוך בענין הגזירה הנוראה על חינוך ילדי ישראל להודיע קבל תבל ומלואה כי 'מרדכי לא יכרע ולא ישתחוה'.
דילוג לתוכן