נמשך המסע רב הרושם של גאב"ד מסורת הגאון הגדול רבי צבי פרידמן שליט"א בארה"ב למען המוסדות על טהרת הקודש באר"י

מוסדות בני התורה, "הפלג הירוושלמי" כפי שהם מכונים, הפסיקו לקבל תקציבי ממשלה. הגאון הגדול רבי צבי פרידמן שליט"א, גאב"ד מסורת, נמצא בימים אלו בארצות הברית למען חיזוק וביסוס המוסדות.

בשבוע שעבר יצא למסע קודש בארצות הגולה – ארה"ב וקנדה רבינו הגדול מרן הגאב"ד הגאון האדיר רבי צבי פרידמן שליט"א לחיזוק וביסוס מוסדות עטה"ק בארה"ק עבור המגבית 'בריח התיכון' להמשך העמדת החיידרים עטה"ק בארה"ק.

בהיכלי התורה רבים מתקיימים שיעורים ושיחות חיזוק בעניני דיומא מפי רבינו הגדול מרן הגאב"ד שליט"א, מצו"ב חלק מהתמונות מהשיעור והשיחה בעניני השעה בהיכל מתיבתא רבתי – בימ"ד גבוה לייקווד בהשתתפות מאות אברכי ותלמידי הישיבה בראשות ראשי ורבני הישיבה שליט"א ובראשם מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אריה מלכיאל קוטלר שליט"א

כמו"כ מהכינוס במעונו למען ממלכת החינוך הטהור 'תפארת יעקב' בארה"ק.

מהשיעור בהיכל הכולל הגדול 'תהילות יואל' דסאטמאר בפני מאות האברכים.

כמו"כ נשא במעמד דברים הגאון הגדול רבי יעקב מרקוביץ שליט"א שהצטרף למסע.

רבי יעקב מרקוביץ שליט"א נושא דברים

מצורף תיעוד מהשקיעות בלימודו של רבינו הגדול מרן הגאב"ד שליט"א בהיכל הביהמ"ד הגדול.

רבינו שליט"א שקוע לי בלימוד… מה לי הכא מה לי התם…
סעודה שלישית בבית האכסניה
דילוג לתוכן