מחריד ומזעזע. כך "מחנכים" ילדי תלמוד תורה לשמירת תורה ומצוות. נשיא המדינה החילוני מחלל השבת הגיע להעביר שיעור על "חשיבות לימוד התורה"…

הזוי לחלוטין. עומד אדם שלועג לתורה ולנותן התורה, בז לכל הקדוש והיקר, אדם שעומד בראש הפירמידה של מדינת ישראל שעושה הכל כדי לעקור את התורה ולהפוך את המדינה למדינת כל אזרחיה, ונותן שיעור לתלמידים בחשיבות לימוד התורה.

תמונה אחת שווה אלף מילים. אין מילים לתאר את עוצמת הגיחוך שכל יהודי מאמין מרגיש למול התמונה הצורמת הזו. רדיפת הממון של מנהלי תלמודי תורה, שההורים האומללים הפקידו בידם את נשמות ילדיהם הרכים, ובמקום לשמור על האוצר ולהגן על הילדים מפני השפעות זרות מבחוץ, הם עושים את ההיפך הגמור, מביאים את בוז'י הרצוג, פוליטיקאי מזקין שפרק מעל עצמו עול תורה ומצוות ובגד בדרכי אבותיו, לבוא לנאום בפני תלמידים רכים שכל רצונם ושאיפתם, ורצון הוריהם, לראותם עולים ומתעלים בתורה ובמצוות. היש נזק חינוכי גדול יותר ממעשה איום זה???

האם כדי שהמנהל יקבל עוד אי אילו תופינים ומבנים, מותר להוריד את עתיד ילדי ישראל הצדיקים שאולה?

צילום: סעיף 27א'.

דילוג לתוכן