על ניסיך שבכל יום עמנו. סיכום מטלטל מל"ג בעומר תשפ"ב. גליון "דורות" ביריעה מפורטת.

דילוג לתוכן