כארבע מאות בחורי ישיבות שמצטרפים לאלפים שאינם מתייצבים, חגגו שבת משותפת במושב נחלים

הרב אשר דויטש
מידי שנה מתווספים עוד מאות בחורים צעירים המצטרפים לאלפים הוותיקים שמסרבים לשתף פעולה עם גזירת הגיוס ואינם מתייצבים בלשכות הגיוס. הוועדה להצלת עולם התורה מארגנת זו השנה השניה שבת רוממות למאות בני העליה החדשים.

שבת קודש פרשת בהעלותך עברה על בחורי החמד בני העליה דשיעור ג' ישיבות קטנות די בכל אתר ואתר ברוממות מופלאה, קמפוס מותאם ומפואר נשכר ע"י "הוועדה להצלת עולם התורה" אשר חשבו והשקיעו בכל פרט ופרט למענם וכבודם של בני העליה היקרים המחזור החדש אשר עומד בפתח מפתן מסירות הנפש של דורנו.
חוברות הסברה מיוחדים, ואף ספר מיוחד בשם 'למעלה למשכיל' נדפס במיוחד ובתוכו מאמרים ודברי חיזוק והסברה מיוחדים בעניני השעה מרבותינו מצוקי ארץ זיע"א ויבל"א, יחד עם מאמרים מיוחדים וליקוטים יחודיים מרבותינו גדולי ומאורי האומה זיע"א ויבל"א של הכנה לימי הישיבה גדולה וקבלת עול תורה מתוך רוממות התורה ויראת שמים טהורה.

משא תקופתי מרכזי ומרומם נמסר בפני בחורי החמד ביום שישי סמוך לשבת קודש מפי רבינו מרן ראש הישיבה הגאון רבי אשר הכהן דויטש שליט"א אשר טרח ובא לאות כבוד לרוממותם וגדלותם של צעירי הצאן אשר קבלו על עצמם עול תורה מתוך מסירות נפש ואות הכבוד וההצטיינות של בן עליה. כאשר בתחילה מסר בפניהם שיעור עמוק בענין שביעית ומנין השנים ליובל, ולאחר מכן נשא בפניהם משא מעמיק בעניני השעה והעמידם על גדלותם ורוממותם מחד ומאידך על גודל חובתם לקיים את דברי התורה הזאת לעשות אותם ולעמוד על נפשם במסירות נפש ללא לאות.

במוצש"ק נמסרה שיחה מיוחדת ע"י מרן הגאון רבי יונה זלושינסקי שליט"א מראשי ישיבת פונוביז' אשר נשא בפניהם דברי השקפה בהירים בעניני השעה ותפקידם ומעלתם וכן על ההסתכלות והיחס ההשקפתי לאותם אלו שלא זכו לקיים חובתם, ובנוסף נשא בפניהם דברים יסודיים ומקיפים כהכנה לימים הנחמדים ימי הישיבה גדולה ובניין האדם.

בנוסף, ביום שישי התקיים חידון מיוחד אשר חשף בפני הבחורים ידיעות שונות והבנה נצרכת בעניין המערכה הגורלית כנגד גזירת הגיוס, וכן מצגת מושקעת אשר סקרה בפניהם את יומן המערכה ופתחה צוהר לעשור של מסירות נפש בו היהדות הנאמנה ניצבת כספינה בודדת בלב ים מול גלים סוערים. בשעות אחה"צ נערך פאנל ייחודי עם רבני הוועדה להצלת עולם התורה אשר השיבו ללבטיהם ושאלותיהם של בני העליה.

מלבד רבני הוועדה להצלת עולם התורה השתתפו בשבת ייחודית זו גדולה תורה, הגאון רבי יעקב אנגלנדר שליט"א מראשי ישיבת 'חברון' החדשה הגאון רבי משה ברכה שליט"א מראשי ישיבת 'קול יעקב', הגאון רבי שלמה גוטסגנדה שליט"א מראשי ישיבת 'כנסת יצחק' חדרה והגאון רבי מיכאל פלס שליט"א מראשי ישיבת 'גרודנא' אשר נשאו דרשות ושיעורים במהלך הסעודות והסדרים, וכן השתתפו בסימפוזיון מיוחד ומרתק שנערך עימם בשב"ק בשעות הצהריים, כאשר דבריהם נקלטו בלבבות צעירי הצאן המעתדים לפאר את כותל המזרח בהיכלי הישיבות הקדושות ברחבי הארץ.

במוצש"ק לאחר משאו של מרן הגאון רבי יונה זלושינסקי שליט"א נערך מלווה מלכה מרכזי בליווי תזמורת ושירי כיסופין וערגה הלל והודיה וכך נפרדו הבחורים מתוך רגשי קודש ורוממות הרוח ושבו להיכלי התורה בחיזוק מיוחד ועוצמה ולהט פנימי של יראת ה' טהורה. 
​​​​​​​מטעם ארגון בני עליה נמסר כי "בסייעתא דשמיא אנו עורכים שבת מיוחדת זו כבר שנה שניה, וברוך ה' רואים את הפירות וההצלחה האדירה, כאשר רעיון זה נוצר מתוך הצורך להביא בפני צעירי הצאן אשר לא היו בימי תחילת המערכה הגורלית על נפש האומה ומטבע הדברים לא חיו ולא חשו על בשרם את אותם ימים בהילו נרו עלי ראשינו אורו של רבינו הגדול מרנא בעל ה'דרכי שמואל' ובימים ההם ימי התהוות המערכה כאשר עדיין לא נשתנו מוסכמי ומושגי יסוד בהוויה החרדית וכל אשר חי באותם ימים נוצר בקרבו את ההסברה הראויה ואת הבנת הנקרא של גזירות השמד אשר כנגדם מצווים אנו לעמוד על נפשינו במסירות נפש, אך אותם צעירים אשר באו כבר לעולם בו שינו רח"ל מושגי ומוסכמי יסוד 'של כל ילד בן תשע' חסרה להם ביותר הגירסא דינקותא של אותם השקפות ומונחי יסוד המנווטים את דרכם ומחשבותיהם של יראי ה' ומקובלנו ש'אני בינה לי גבורה' ככל שמבינים יותר וחיים וחווים יותר את הדברים כך הם נהפכים יותר ל'חיים וקיימים'. וברוך ה' שזכינו להביא בפני הבחורים את ההסברה הנחוצה ואת הרוח גבוהה בדרכי ה' מתוך הכנה לימי הישיבה גדולה אשר חד הם כי מי שמבין את תפקידו ומהותו של עולם התורה ומחובר כולו לחיי תורה ובאמת חי כבן תורה אינו מסוגל להכיל בקרבו את המציאות הנוראה של גזירת השמד ומבין את אשר לפניו ואינו מסוגל לשתף פעולה חלילה עם גזירת השמד ולא מתייצב בלשכותיהם. ובסייעתא דשמיא בסיפוק רב אנו יכולים לציין כי המשימה נחלה הצלחה כבירה, ואשרינו שזכינו לראות את צעירי הצאן הללו אשר רבינו זללה"ה היה מתבטא עליהם 'נערים פני זקנים ילבינו' עומדים הכן במסירות נפש ומבינים ויודעים את אשר לפניהם, והאש הבוער בקרבם בשלהבת אש קודש מתלקחת בתוך הסנה, דמוע דמעה עינינו ללא הפוגה בכי של שמחה של התרגשות והבנה כי אנו מצויים עמוד בהתהוותם של רגעים היסטוריים ממש שבת בני עליה מחזור תשפ"ב".

דילוג לתוכן