עשה למען דם עבדיך השפוך: ממשיכים להגיע תיעודים מחרידים מאלימות השוטרים והשומרים הערבים באזור חפירות קברי ישראל בגילה

הקניבלים חופרי הקברים, בשליחות משלחיהם הנציגים החרדים בעירית ירושלים, מתעללים במוחים האומללים שכל חטאם נסיון להציל את קברות אבותיהם מחילול מחפיר. הדם על הידיים של אחיהם החרדים שהחליטו למלא את פיהם מים.

היו ימים שכל כלל ישראל היה נזעק ומונע בגופו את חילול קברי אבותיו. היו ימים, ולא מדובר לפני שנים רבות, שרטט היה עובר בלב כל יהודי בשמעו את המילים "חילול קברים"!!! רחמנא ליצלן.

המבוגרים בינינו עוד זוכרים את המערכות ההירואיות של היהדות החרדית, בטבריה, במורד הר הבית, ואחר כך ביפו, בגבעה הצרפתית, ואיפה לא? בכל מקום אליו יצאו גדולי ישראל, התאסף ציבור אלפים לבוא למחות ולמנוע בגופם את העוול הנורא הפוגע במתים וגם בחיים. שהרי בעוון חיים – מתים מתחטטים, ובעוון חילול מתים צרות צרורות באות על היישוב כולו.

ידוע חרדתם של גדולי ישראל בדור שלפנינו שלא נתנו שינה לעיניהם כל אימת שגזירה איומה זו עלתה שוב וסכנה איימה על אחד מבתי הקברות המפוארים ששרדו אלפי שנים ורק ידם האכזרית של הציונים הקניבלים גדעה את מנוחתם.

לצערינו ולבושתינו, חלק גדול מהציבור החרדי, נעשה אטום למתרחש סביבו. מעניין אותו יותר היכן יחפוש בחופשה הבאה, איזה זמר יביאו ל'זיץ' של סוף בין הזמנים – כמובן אחרי סיום של שתי משניות, כדי שזה לא ייקרא חלילה 'ערב שירה', וכמובן, כמה תקציבים שמנים מנהל התלמוד תורה יקבל, כדי שחתונת בנו וביתו יוכלו להתקיים בהדר דימול או סיטי טאוור, והורי התלמידים המסכנים לא ייאלצו לצעוד שוב לווגשל לחתונה משעממת.

ואבותינו הקדושים נוחם עדן… מי יגן עליהם??? מי יילחם את מלחמתם כאשר הם כבר אינם בין החיים ואינם יכולים לדאוג לעצמם???

טוב, את זה השארנו לקנאים. הם ייעשו זאת עבורנו. אומרים לעצמם אברכי המשי מבני ברק בעודם יישובים באוטובוס לחוף הנפרד עם זאטוטיהם.

תצפו בבקשה בסרטונים המצורפים, ותחשבו לרגע: האם אכן חייבים הצ'למרים המסכנים להקריב את חייהם, כדי שתוכלו להנות עם הילדים בים ולאכול אבטיח קר על מצע חול לוהט? האם אין אתם נחשבים כרוצחים כאשר הפקרתם את הזירה והנחתם לקניבלים השודדים לשדוד את עצמות המתים ויחד עם כך להפוך עוד כמה קדושים חיים לכמעט מתים???

האם אין קדושים אלו אשר בארץ, אבות אבותיכם?

או שמא באמת, לאור התנהגותכם, לאור התכחשותכם לאבותיכם הקדושים אשר בארץ, לאור התכחשותכם לאחיכם הנרצחים ואתם שותקים ואינכם מעוררים קול זעקה ומחאה, אכן אין אתם בני אברהם יצחק ויעקב??? האם לא על כגון דא אמרו חז"ל "צריך בדיקה אחריו"???

הערבים הרוצחים שליחי החרב של "שליחא דרבנן", מתעללים ומעלים לטיק טוק…
דילוג לתוכן