בעיצומו של חג: הפגנה אדירה כנגד מעצרו של מפקח ועדת הרבנים לענייני תקשורת הרב צמח צרפתי היושב בכלא כחודשיים

הרב צמח צרפתי
אין דבר העומד בפני רצונם של החילונים לקלקל את החרדים ולנתק אותם מהתורה ומבורא עולם. לטענת עורכי דינו של הרב צרפתי, מדובר בעלילות שווא שטפלו על מפקח וועדת הרבנים, כביכול "סחט באיומים" בעלי חנויות סלולר...

כפי שפורסם כבר, לפני קרוב לחודשיים נעצר משגיח חנויות הפלאפונים שע"י וועדת הרבנים לעניני תקשורת, הרב צמח יוסף בן מרים סבין צרפתי, מאז הוא יושב במעצר שמוארך מעת לעת.

לאור סירוב הרשויות לשחרר את הרב ממעצר, התקיים בימי חול המועד פסח מעמד מחאה אדיר בראשות רבני ומנהיגי הקהילות שליט"א.

למרות הזמן הקצר מעת פרסום דבר המחאה השתתף ציבור ענק במחאה.

המעמד התחיל בכיכר השבת, שם נשמעו דברי מחאה מאת הרה"צ רבי שמעון שפירא שליט"א מחשובי משפיעי ברסלב, ולאחר מכן מאת הרה"ג ר' יצחק רוזנבלט שליט"א מו"צ בברסלב, הנחה את המעמד הרה"ח רבי נחמן גווירץ שליט"א, לאחר מכן יצא כל הציבור לתהלוכת מחאה ענק, כאשר הרבנים הגאונים שליט"א יושבים ברכביהם, ונוסעים ביחד עם כל הציבור עד למגרש הרוסים, היכן שיושב במעצר המפקח החשוב שליט"א.

בין הרבנים שנסעו עם הציבור בתהלוכת הענק, נראו כ"ק האדמו"ר ממשכנות הרועים שליט"א, הגאון הגדול רבי משה זאב זארגער שליט"א דומ"צ סאטמאר, הגאון האדיר רבי יהושע דוד טורצ'ין שליט"א נשיא קהל פרושים, כ"ק האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים שליט"א, הגאון הגדול רבי צבי פרידמן שליט"א גאב"ד מסורת, הגאון הגדול רבי שלמה יודא הירש שליט"א חבר הביד"צ ומרבני סאטמאר, הגאון החסיד רבי משה קרמר שליט"א ממנהיגי מורשת הנחל ברסלב, ועוד רבנים חשובים וזקני ירושלים שליט"א, במגרש הרוסים השמיע דברי מחאה הגר"מ טייטלבוים שליט"א דומ"צ סאטמאר, ואחריו הרה"ח ר' יוסף שרשבסקי שליט"א.

במהלך המחאה השתוללו קלגסי המשטרה כדרכם, (בפרט בהפגנות חרדיות), והביאו פרשים להפחיד את הציבור, אולם הציבור לא נרתע והמשיך במחאה משך שעה ארוכה, כמו"כ נעצר אחד המוחים, ושוחרר לאחר מכן בהשתדלות הוועד למען אסירי ציון.

כמו כן נראו במהלך ההפגנה לצערם של יראי ה', אנשים שבעבר היו חרדים, ונפלו לשרת בין קלגסי המשטרה האלימים הרודפים בכח את היהדות החרדית. עד כמה מצער הדבר. רחמנא ליצלן…

במהלך התהלוכה השמיע דברי מחאה קצרים הגאון רבי אברהם מאשקאוויטש שליט"א שהשמיע בין היתר:

שהיהדות החרדית לא תנוח ולא תשקוט עד שיסירו טלפיהם מהמשגיח חנויות הפלאופנים ושאר עסקני המערכה, ושלא יוציאו זממם לפועל ח"ו לבטל את הקומה הכשרה.

צילום: ארגון בצדק.

דילוג לתוכן